Czy ważny jest e-mail

Kliknij, aby skopiować

Sprawdza, czy podany ciąg znaków jest poprawnym adresem e-mail.


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Dane Połączenia

  • [Input] Value (string/email) - łańcuch znaków do sprawdzenia.
  • [Output] Result (boolean) - True jeżeli wprowadzona dana "Wartość" jest prawidłowym adresem e-mail, False w przeciwnym wypadku.