Uzyskaj treść żądania

Kliknij, aby skopiować

Zwraca ciało żądania punktu końcowego.


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Połączenia danych

  • [Output] Value (string) - ciało żądania punktu końcowego.