Model danych Sesja użytkownika

Kliknij, aby skopiować

Model danych User Session jest automatycznie dodawany przez moduł Auth podczas tworzenia nowego projektu. Na nim tworzone są sesje dla kont użytkowników.

Nie można usunąć ani zmienić nazwy samego modelu User Session ani dodanych do niego domyślnych pól - są one wymagane do prawidłowego działania innych funkcji Appmaster Studio. Możesz jednak użyć ich do zbudowania logiki biznesowej i interfejsu, a także dodać nowe pola do User Session.


Lista pól domyślnych

PoleTyp danychOpis
IDintegerUnikalny identyfikator obiektu.
CreatedAtdatetimeKiedy obiekt został utworzony.
UpdatedAtdatetimeKiedy obiekt był ostatnio aktualizowany.
DeletedAtdatetimeKiedy obiekt został usunięty.
Wygaśnięcie_atdatetimeCzas, w którym token traci ważność
TokenstringToken autoryzacyjny użytkownika
AktywnybooleanPrawda jeśli token jest aktywny
UżytkownikmodelPołączenie z modelem użytkownika

Bloki procesów biznesowych: Funkcje modelu - Sesja użytkownika

  • Make User Session
  • Expand User Session
  • DB: Search User Session
  • DB: Create User Session
  • DB: Update User Session
  • DB: Delete User Session
  • DB: GetOne User Session
  • DB: Patch User Session
  • DB: Soft Delete User Session
  • DB: Bulk Delete User Session