Zrób wirtualny model danych

Kliknij, aby skopiować

Zwraca nowy obiekt modelu wirtualnego z podanych pól.


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Data Connections

  • [Input] Fields (multiple, any) - pola modelu wirtualnego (zdefiniowane w odpowiedniej sekcji, np. External API Requests).
  • [Output] Model (model) - model wynikowy.