Hasło sondy

Kliknij, aby skopiować

Sprawdzanie zgodności hasła i haseł


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Połączenia danych

  • [Input] password (string) - ciąg haseł.
  • [Input] hashed_password (string) - łańcuch hash hasła.
  • [Output] matched (boolean) - wynik dopasowania, true jeżeli istnieje dopasowanie, false w przeciwnym wypadku.