For Each Loop

Kliknij, aby skopiować

Użyj wyjścia przepływu "Loop body" do przetworzenia każdego elementu oraz wyjścia przepływu "Completed" po zakończeniu iteracji.


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Loop body - aktywuje się raz dla każdego elementu w tablicy.
  • [Output] Completed - aktywuje się gdy wszystkie elementy w tablicy zostaną poddane iteracji.

Połączenia danych

  • [Input] Array (any) - tablica dowolnego typu danych do iteracji.
  • [Output] Item (any) - element w tablicy, zmienia się z każdą iteracją, automatycznie dopasowując swój typ w zależności od danych wejściowych.
  • [Output] Index (integer) - pozycja elementu w tablicy (zaczynając od 0), zwiększa się o 1 z każdą iteracją.