Przełącznik

Kliknij, aby skopiować

Ocenia wprowadzane dane "Value" w odniesieniu do zestawu predefiniowanych przypadków.


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Default - aktywuje się, jeżeli nie znaleziono dopasowania w zdefiniowanych przypadkach.
  • [Output] Cases (multiple) - aktywuje się, jeżeli zdefiniowana wartość odpowiada wprowadzeniu danych "Wartość", typ danych jest automatycznie dopasowywany.

Dane Połączenia

  • [Input] Value (any, except model) - wartość, która ma być oceniana względem zdefiniowanych przypadków.