เป็นเลขคู่

คลิกเพื่อคัดลอก

ตรวจสอบว่าตัวเลขที่กำหนดเป็นเลขคู่หรือไม่


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Number (integer) - จำนวนที่จะประเมิน
  • [Output] Result (boolean) - จริงหากอินพุตข้อมูล "Number" เป็นเลขคู่ หากเป็น False มิฉะนั้น