Çift Sayı mı

Kopyalamak için tıklayın

Verilen bir sayının çift olup olmadığını kontrol eder.


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Number (integer) - değerlendirilecek sayı.
  • [Output] Result (boolean) - "Sayı" veri girişi çift ise True, aksi takdirde False.