Is een even getal

Klik om te kopiëren

Controleert of een gegeven getal even is.


Stroomverbindingen

  • [Input] In - start de uitvoering van het blok.
  • [Output] Out - activeert als het blok klaar is met zijn uitvoering.

Gegevensverbindingen

  • [Input] Number (integer) - getal om te evalueren.
  • [Output] Result (boolean) - True als de "Number" data input even is, False anders.