Çıkış Yap

Kopyalamak için tıklayın

Geçerli kullanıcının oturumunu kapatır.


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.