ออกจากระบบ

คลิกเพื่อคัดลอก

ออกจากระบบผู้ใช้ปัจจุบัน


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ