Autorisatie

Klik om te kopiëren

Controleert of een gegeven auth token bestaat en geeft de bijbehorende gebruiker terug.


Stroomverbindingen

  • [Input] In - start de uitvoering van het blok.
  • [Output] Out - activeert als het blok klaar is met zijn uitvoering.

Gegevensverbindingen

  • [Input] Token (string) - Bearer token van de gebruiker.
  • [Output] User (model) - object van het gebruikersmodel dat in de database is opgeslagen.