การอนุญาต

คลิกเพื่อคัดลอก

ตรวจสอบว่ามีโทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์หรือไม่และส่งคืนผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับโทเค็นนั้น


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Token (string) - โทเค็นผู้ถือ ของผู้ใช้
  • [Output] User (model) - วัตถุรุ่นผู้ใช้ที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล