yetki

Kopyalamak için tıklayın

Belirli bir yetkilendirme belirtecinin var olup olmadığını kontrol eder ve onunla ilişkili kullanıcıyı döndürür.


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Token (string) - Kullanıcının taşıyıcı belirteci .
  • [Output] User (model) - veritabanında saklanan kullanıcı modeli nesnesi.