ตัวแปร

คลิกเพื่อคัดลอก

ตั้งค่าและจัดเก็บตัวแปรเพื่อใช้ตลอดกระบวนการทางธุรกิจ


บล็อกตัวแปรสามารถจัดเก็บตัวแปรประเภทพื้นฐานเพื่อใช้ตลอดกระบวนการทางธุรกิจ คุณสามารถตั้งค่าสำหรับตัวแปรด้วยบล็อก Set Variable หรือด้วยค่าเริ่มต้น จากนั้นคุณสามารถเชื่อมต่อตัวแปรนี้เป็นอินพุตได้ทุกที่ในกระบวนการทางธุรกิจ ตัวแปรสามารถตั้งค่าเป็นค่าเดียวหรือเป็นอาร์เรย์