Değişkenler

Kopyalamak için tıklayın

İş süreci boyunca kullanılacak değişkenleri ayarlayın ve saklayın.


Değişken blokları, iş süreci boyunca kullanılacak temel türlerdeki değişkenleri depolayabilir. Değişken için bir Set Variable bloğu veya varsayılan bir değer ile bir değer ayarlayabilirsiniz. Daha sonra bu değişkeni iş sürecinin herhangi bir yerinde girdi olarak bağlayabilirsiniz. Değişkenler tek bir değer veya dizi olarak ayarlanabilir.