ผู้ประกอบการ

คลิกเพื่อคัดลอก

บวก/ลบ/คูณ/หารสองจำนวน


ปิดกั้น ผลลัพธ์
Sum เอ + บี
Substract เอ-บี
Multiply ก * ข
Divide เอ/บี

การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] A (integer/float/time span) - ตัวแปรตัวที่ 1 ที่จะดำเนินการ
  • [Input] B (integer/float/time span) - ตัวแปรตัวที่ 2 ที่จะดำเนินการ
  • [Output] Result (ขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลอินพุต) - ผลลัพธ์ของการดำเนินการ