Operators

Klik om te kopiëren

Telt twee getallen op, vermenigvuldigt ze en deelt ze.


BlokResultaat
SumA + B
SubstractA - B
MultiplyA * B
DivideA / B

Stroomverbindingen

  • [Input] In - start de uitvoering van het blok.
  • [Output] Out - activeert als het blok zijn uitvoering heeft beëindigd.

Gegevensverbindingen

  • [Input] A (integer/float/time span) - 1e variabele om op te werken.
  • [Input] B (integer/float/time span) - 2e variabele om op te werken.
  • [Output] Result (afhankelijk van het type invoergegevens) - resultaat van de bewerking.