Zatwierdzenie numeru karty bankowej (Luhn)

Kliknij, aby skopiować

Sprawdza wprowadzone dane pod kątem zgodności z formatem numeru karty bankowej.


W analizie wykorzystano algorytm Luhna.

Złącza strumieni

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - jest aktywowane po zakończeniu wykonywania bloku.

Złącza danych

  • [Input] card_number (string) - wartość do sprawdzenia pod kątem zgodności z formatem. [
  • [Output] is_valid (boolean) - jeżeli wartość jest zgodna z formatem, to zwraca wartość True, w przeciwnym wypadku - False.