สร้างโทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์

คลิกเพื่อคัดลอก

สร้างโทเค็นการให้สิทธิ์ตามความยาวที่กำหนด


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] length (integer) - การตั้งค่าความยาวโทเค็นที่ต้องการ
  • [Output] token (string) - สตริงของโทเค็นการอนุญาตที่นักพัฒนาสามารถใช้ได้ในโมเดลเซสชันผู้ใช้