Kimlik Doğrulama Simgesi Oluştur

Kopyalamak için tıklayın

Verilen uzunlukta bir yetkilendirme belirteci oluşturur


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] length (integer) - gerekli belirteç uzunluğunun ayarlanması.
  • [Output] token (string) - geliştirici tarafından Kullanıcı Oturumu modelinde kullanılabilen yetkilendirme belirteci dizisi.