Kayıt

Kopyalamak için tıklayın

Sisteme yeni bir kullanıcı kaydeder.


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Login (email) - giriş olarak kullanılan kullanıcının e-postası.
  • [Input] Password (string) - kullanıcının dize biçimindeki parolası.
  • [Input] First Name (string) - kullanıcının adı.
  • [Input] Last Name (string) - kullanıcının soyadı.
  • [Output] User (model) - veritabanına eklenen yeni kullanıcı modeli nesnesi.
  • [Output] Token (string) - Yeni kullanıcının taşıyıcı belirteci . Uygulama API'sinde kullanıcının kimliğini doğrulamak için kullanılır.