ทะเบียน

คลิกเพื่อคัดลอก

ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ในระบบ


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Login (email) - อีเมลของผู้ใช้ที่ใช้เป็นล็อกอิน
  • [Input] Password (string) - รหัสผ่านของผู้ใช้ในรูปแบบสตริง
  • [Input] First Name (string) - ชื่อจริงของผู้ใช้
  • [Input] Last Name (string) - นามสกุลของผู้ใช้
  • [Output] User (model) - เพิ่มวัตถุรุ่นผู้ใช้ใหม่ในฐานข้อมูล
  • [Output] Token (string) - โทเค็นผู้ถือ ของผู้ใช้ใหม่ ใช้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ใน API ของแอปพลิเคชัน