Harici API İstekleri

Kopyalamak için tıklayın

Önceden oluşturulmuş herhangi bir Harici API İsteğini tetikleyin.


Harici API İstekleri hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyun.

Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Çıkış] Çıkış - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] URL Params (model) - URL Params model nesnesi, bunu yapmak için bu bloğu kullanın.
  • [Input] Body (model) - Gövde modeli nesnesini girin, bunu yapmak için bu bloğu kullanın.
  • [Input] Headers (model) - Giriş Başlıkları model nesnesi, bunu yapmak için bu bloğu kullanın.
  • [Input] Query (model) - Sorgu modeli nesnesi, bunu yapmak için bu bloğu kullanın.
  • [Çıktı] Başlıklar (model) - çıktı Başlıkları model nesnesi, genişletmek için bu bloğu kullanın.
  • [Output] Response Status (model) - Yanıt Durumu model nesnesi, genişletmek için bu bloğu kullanın.
  • [Output] Body (model) - Çıktı Gövde modeli nesnesi, genişletmek için bu bloğu kullanın.