Array Element

Klik om te kopiëren

Geeft een element van een matrix terug op een gegeven index (beginnend bij 0).


Voorbeeld: Array Element(array: [1, 2, 3], index: 1) = 2.

Stroomverbindingen

  • [Input] In - start de uitvoering van het blok.
  • [Output] Out - activeert als het blok zijn uitvoering heeft beëindigd.

Gegevensverbindingen

  • [Input] Array (array, any type) - te evalueren array.
  • [Input] Index (integer) - positie van het terug te geven element in de "Array" gegevensinvoer (beginnend bij 0).
  • [Output] Element (same type as "Array") - resultaat van de bewerking.