Değiştirmek

Kopyalamak için tıklayın

"Değer" veri girişini önceden tanımlanmış bir dizi duruma göre değerlendirir.


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Default - tanımlanan durumlarda hiçbir eşleşme bulunamazsa etkinleşir.
  • [Output] Cases (multiple) - tanımlanan değer "Değer" veri girişi ile eşleşirse etkinleşir, veri türü otomatik olarak ayarlanır.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Value (any, except model) - tanımlanan durumlara göre değerlendirmek istediğiniz değer.