Voor elke lus

Klik om te kopiëren

Itereert over een array. Gebruik de "Loop body" flow output om elk item te verwerken, en de "Completed" flow output als de iteratie is afgelopen.


Stroomverbindingen

  • [Input] In - start de uitvoering van het blok.
  • [Output] Loop body - wordt eenmaal geactiveerd voor elk item in de array.
  • [Output] Completed - activeert als alle items in de array zijn geïtereerd.

Gegevensverbindingen

  • [Input] Array (any) - een array van elk gegevenstype waarover geïtereerd wordt.
  • [Output] Item (any) - een element in de array, verandert bij elke iteratie, past automatisch zijn type aan afhankelijk van de invoer.
  • [Output] Index (integer) - de positie van het element in de matrix (beginnend bij 0), verhoogt met 1 bij elke iteratie.