Kullanıcıyı Gruptan Çıkar

Kopyalamak için tıklayın

Belirli bir kullanıcı grubundan bir kullanıcıyı kaldırır (Yetkilendirme modülü ayarlarında tanımlanır).


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] User ID (integer) - Kullanıcının kimliği.
  • [Input] Group ID (integer) - grubun kimliği.