กู้คืนรหัสผ่าน

คลิกเพื่อคัดลอก

กู้คืนรหัสผ่านของผู้ใช้ที่กำหนด


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Login (string) - อีเมลของผู้ใช้ที่ใช้เป็นล็อกอิน
  • [Input] new_password (password) - รหัสผ่านผู้ใช้ใหม่ที่เข้ารหัส