เป็นอีเมลที่ถูกต้อง

คลิกเพื่อคัดลอก

ตรวจสอบว่าสตริงที่กำหนดเป็นที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องหรือไม่


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Value (string/email) - สตริงที่จะตรวจสอบ
  • [Output] Result (boolean) - จริงหากอินพุตข้อมูล "ค่า" เป็นที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ