จำนวนเต็มสุ่ม / ลอย

คลิกเพื่อคัดลอก

ส่งกลับตัวเลขสุ่มในช่วงที่ระบุ (รวม)


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Min value (integer/float) - ขอบเขตล่างของช่วง (รวม)
  • [Input] Max value (integer/float) - ขอบเขตบนของช่วง (รวม)
  • [Input, only for Random Float] Precision (integer) - จำนวนตำแหน่งทศนิยมในผลลัพธ์
  • [Output] Result (ขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลอินพุต) - ตัวเลขสุ่มภายในช่วง