Zatwierdzenie SNILS RU

Kliknij, aby skopiować

Sprawdza wprowadzone dane pod kątem zgodności z formatem SNILS (numer ubezpieczenia indywidualnego konta osobistego) Federacji Rosyjskiej.


Łączniki strumieni

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - jest aktywowana po zakończeniu wykonywania bloku.

Złącza danych

  • [Input] snils (string) - wartość do sprawdzenia pod kątem zgodności z formatem.
  • [Output] is_valid (boolean) - jeżeli wartość jest zgodna z formatem, to zwraca wartość True, w przeciwnym razie - False.