Karma Şifre

Kopyalamak için tıklayın

Karma dönüştürmeye şifre dizesi


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] password (string) - hash için parola dizesi.
  • [Output] hash (string) - dönüştürme sonucu, karma dize.