สร้างไฟล์

คลิกเพื่อคัดลอก

ส่งกลับไฟล์ที่มีชื่อและเนื้อหาที่กำหนด


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Name (string) - ชื่อของไฟล์พร้อมกับนามสกุล
  • [Input] Contents (text) - เนื้อหาของไฟล์
  • [Output] File (file) - ผลลัพธ์ของการดำเนินการ