Hızlandırılmış Kurs 101
10 Modüller
5 haftalar

Ev ödevi

Kopyalamak için tıklayın

Modül 4 için ödev


3 sayıyı işleyen bir iş süreci oluşturun. Bunlardan biri sabit, diğer ikisi değişkendir.

Hesaplamak:

  1. Bu sayıların toplamı
  2. Çarpma işlemi
  3. 2)'yi 1)'e bölmenin sonucu bir tamsayı değerine yuvarlanır
  4. 1)'in 2)'ye bölünmesinin sonucu ikinci ondalık basamağa yuvarlanır.

İş sürecinin sonucu iki dizi olmalıdır. Birinde, veriler hesaplandığı sıraya göre düzenlenir. İkincisinde, aynı veriler, ancak ters sırada.

Was this article helpful?
Hala bir cevap mı arıyorsunuz?
Topluluğa Katılın