หลักสูตรความผิดพลาด 101
10 โมดูล
5 สัปดาห์ที่ผ่านมา

การบ้าน

คลิกเพื่อคัดลอก

การบ้านสำหรับโมดูล 4


สร้างกระบวนการทางธุรกิจที่จัดการกับตัวเลข 3 ตัว หนึ่งในนั้นเป็นค่าคงที่ และอีกสองตัวเป็นตัวแปร

คำนวณ:

  1. ผลรวมของตัวเลขเหล่านี้
  2. การคูณ
  3. ผลลัพธ์ของการหาร 2) ด้วย 1) ปัดขึ้นเป็นค่าจำนวนเต็ม
  4. ผลลัพธ์ของการหาร 1) ด้วย 2) ปัดขึ้นเป็นทศนิยมตำแหน่งที่สอง

ผลลัพธ์ของกระบวนการทางธุรกิจควรเป็นสองอาร์เรย์ ในหนึ่งข้อมูลจะถูกจัดเรียงตามลำดับการคำนวณ ในครั้งที่สอง ข้อมูลเดียวกัน แต่ในลำดับที่กลับกัน

Was this article helpful?
ยังคงมองหาคำตอบ?