ตรวจสอบ RS RU

คลิกเพื่อคัดลอก

ตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนว่าสอดคล้องกับรูปแบบ RS (บัญชีการชำระเงินของผู้ประกอบการหรือองค์กร) ของสหพันธรัฐรัสเซีย


ตัวเชื่อมต่อสตรีม

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกดำเนินการเสร็จสิ้น

ตัวเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] rs (string) - ค่าเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับรูปแบบ
  • [Input] bik (string) - BIK ของธนาคารที่ต้องการตรวจสอบพีซี
  • [Output] is_valid (boolean) - ถ้าค่าตรงกับรูปแบบ มันจะคืนค่า True มิฉะนั้น - False