กัญชา

คลิกเพื่อคัดลอก

สร้างแฮชจากสตริงที่กำหนดด้วยอัลกอริทึมที่ระบุ


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันแฮช ที่นี่

ปิดกั้น อ้างอิง
SHA-512 https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2
SHA-256 https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2
SHA-1 https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-1
MD5 https://en.wikipedia.org/wiki/MD5

การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Input (string/email/text/phone number/geo point) - สตริงที่จะแฮช
  • [Output] Hash (string) - ผลลัพธ์ของการดำเนินการ