วันที่และเวลาปัจจุบัน

คลิกเพื่อคัดลอก

ส่งกลับวันที่ & เวลาในขณะที่ดำเนินการตามกระบวนการทางธุรกิจ


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Output] Date & Time (date & time) - วันที่ & เวลาในขณะที่ดำเนินการตามกระบวนการทางธุรกิจ
  • [Output] Date (date) - วันที่ในขณะที่ดำเนินการตามกระบวนการทางธุรกิจ
  • [Output] Time (time) - เวลาในขณะที่ดำเนินการตามกระบวนการทางธุรกิจ