ห่วง

คลิกเพื่อคัดลอก

ดำเนินการเอาต์พุตโฟลว์ "ตัวลูป" ตามจำนวนครั้งที่กำหนด ใช้เอาต์พุตโฟลว์ "เสร็จสมบูรณ์" เมื่อการวนซ้ำเสร็จสิ้น


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Loop body - เปิดใช้งานหนึ่งครั้งสำหรับการวนซ้ำแต่ละครั้ง
  • [Output] Completed - เปิดใช้งานเมื่อการวนซ้ำทั้งหมดเสร็จสิ้น

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [อินพุต] ครั้ง (จำนวนเต็ม) - จำนวนครั้งในการดำเนินการเอาต์พุตโฟลว์ "ตัวลูป"
  • [เอาต์พุต] การวนซ้ำ (จำนวนเต็ม) - จำนวนการวนซ้ำ (เริ่มต้นที่ 0) เพิ่มขึ้น 1 ทุกครั้งที่วนซ้ำ