เพิ่มผู้ใช้ในกลุ่ม

คลิกเพื่อคัดลอก

เพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่มผู้ใช้ที่กำหนด (กำหนดไว้ในการตั้งค่าโมดูลการรับรองความถูกต้อง)


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] User ID (integer) - ID ของผู้ใช้
  • [Input] Group ID (integer) - ID ของกลุ่ม