มีสตริงย่อย

คลิกเพื่อคัดลอก

ตรวจสอบว่าสตริงมีสตริงย่อยหรือไม่และส่งคืนดัชนี


ตัวอย่าง : มี Substring(string: "lorem lorem", substring: ""re") = ผลลัพธ์: True, ดัชนี: 2

การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] String (string/email/text/phone number) - สตริงที่อยู่ภายในเพื่อค้นหาสตริงย่อย
  • [Input] Substring (string/email/text/phone number) - สตริงย่อยที่จะพบ
  • [Output] Result (boolean) - จริง หากอินพุตข้อมูล "String" มีอย่างน้อยหนึ่งอินสแตนซ์ของอินพุตข้อมูล "Substring" หากเป็น False มิฉะนั้น
  • [Output] Index (integer) - ตำแหน่งเริ่มต้นของอินสแตนซ์ที่ 1 ของการป้อนข้อมูล "สตริงย่อย" ในการป้อนข้อมูล "สตริง" (เริ่มต้นที่ 0)