รับ Char ที่ตำแหน่ง

คลิกเพื่อคัดลอก

ส่งกลับอักขระของสตริงที่ดัชนีที่กำหนด (เริ่มต้นที่ 1)


ตัวอย่าง : รับ Char ที่ตำแหน่ง (สตริง: "lorem", ตำแหน่ง: 3) = "r"

การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] String (string) - สตริงที่จะประเมิน
  • [Input] Position (integer) - ดัชนีของอักขระที่จะส่งคืนในการป้อนข้อมูล "สตริง" (เริ่มต้นที่ 1)
  • [Output] Char (string) - ผลลัพธ์ของการดำเนินการ