การจัดทำดัชนีของ Google

คลิกเพื่อคัดลอก

โมดูลให้การรวมเข้ากับ Google Indexing API


การตั้งค่า

พารามิเตอร์ ค่าเริ่มต้น คำอธิบาย
ไฟล์บัญชีบริการ - ไฟล์ JSON คีย์ส่วนตัวของบัญชีบริการของโครงการ Google Cloud ของคุณ

กระบวนการทางธุรกิจ

Google Indexing: Update page - แจ้งให้ Google ทราบเกี่ยวกับ URL ใหม่ที่จะรวบรวมข้อมูล หรือเนื้อหาใน URL ที่ส่งมาก่อนหน้านี้ได้รับการปรับปรุงแล้ว

ป้อนข้อมูล

  • url (string) - url ที่จะอัปเดต

การ Google Indexing: Remove page - หลังจากที่คุณลบหน้าออกจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณแล้ว ให้แจ้ง Google เพื่อให้เราสามารถลบหน้าดังกล่าวออกจากดัชนีของเรา และเพื่อไม่ให้เราพยายามรวบรวมข้อมูล URL อีก

ป้อนข้อมูล

  • url (string) - url ที่จะอัปเดต