สตริงสุ่ม

คลิกเพื่อคัดลอก

ส่งกลับสตริงสุ่มด้วยอักขระที่เลือก


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Length (integer) - ความยาวของสตริงผลลัพธ์
  • [Input] With AZ (boolean) - ตั้งค่าเป็น True เพื่อรวมอักขระ AZ มิฉะนั้นจะเป็น False
  • [Input] With az (boolean) - ตั้งค่าเป็น True เพื่อรวมอักขระ az มิฉะนั้นจะเป็น False
  • [Input] With 0-9 (boolean) - ตั้งค่าเป็น True เพื่อรวมอักขระ 0-9 ตัว หากเป็น False มิฉะนั้น
  • [Input] With special characters (boolean) - ตั้งค่าเป็น True เพื่อรวมอักขระพิเศษ (เช่น !?#%) หรือ False มิฉะนั้น
  • [Output] Result (string) - ผลลัพธ์ของการดำเนินการ