โมเดลข้อมูลเสมือนจริง

คลิกเพื่อคัดลอก

โมเดลข้อมูลที่สร้างขึ้นภายนอก Data Models Designer


ไม่พบโมเดลเหล่านี้ใน Data Model Designer แต่สามารถสร้างและขยายได้ด้วยบล็อก Business Process Editor พิเศษ