สร้าง APIRequestName URL Params Model In

คลิกเพื่อคัดลอก

ส่งคืนวัตถุโมเดล URL Params ใหม่สำหรับคำขอ API เฉพาะจากฟิลด์ที่กำหนด


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Fields (multiple, any) - ฟิลด์ของโมเดล URL Params (กำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องในคำขอ API ภายนอก)
  • [Output] Model (model ) - โมเดลผลลัพธ์