เพิ่ม/ลบช่วงเวลา

คลิกเพื่อคัดลอก

เพิ่ม/ลบช่วงเวลาไปยัง/จากวันที่/เวลา/วันที่ & เวลา/ช่วงเวลาที่กำหนด


ตัวอย่าง : เพิ่มช่วงเวลา (อินพุต: 16 พ.ย. 2021, ช่วงเวลา: 2 วัน) = 18 พ.ย. 2021

การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Input (date/time/date & time/time span) - ค่าวันที่และเวลาที่/ซึ่งอินพุตข้อมูล "ช่วงเวลา" จะถูกเพิ่ม/ลบออก
  • [Input] Time Span (time span) - ช่วงเวลาที่จะเพิ่ม/ลบออกจากอินพุตข้อมูล "อินพุต"
  • [Output] Result (same as "Input") - ผลลัพธ์ของการดำเนินการ