อัปเดต

คลิกเพื่อคัดลอก

รีเซ็ตฟิลด์ทั้งหมดของอ็อบเจกต์โมเดลที่กำหนดในฐานข้อมูล และอัพเดตฟิลด์ด้วยค่าที่กำหนด (หากต้องการเปลี่ยนเฉพาะฟิลด์ที่มีให้และคงฟิลด์อื่นตามเดิม ให้ใช้บล็อก Patch)


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Model (model) - วัตถุโมเดลที่จะอัปเดต ระบบจะแยก ID ค้นหาในฐานข้อมูล และรีเซ็ตฟิลด์ทั้งหมดเป็น null จากนั้น ฟิลด์ที่ไม่ใช่ค่า Null ใดๆ ในวัตถุโมเดลอินพุตจะได้รับการอัปเดตในฐานข้อมูล